Space 4 GDPR

Skuteczna implementacja GDPR/RODO wymaga procesowego podejścia do zarządzania danymi w organizacji. Dlatego jako doświadczeni praktycy zbudowaliśmy narzędzie do skutecznego zarządzania ochroną danych osobowych.

Zamów

O programie

Eksperci od cyberbezpieczeństwa połączyli siły z uznanymi w Europie specjalistami od prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
W wyniku tej współpracy powstała specjalnie zabezpieczona platforma cyfrowa, która przechowuje w jednym miejscu wszystkie wymagane rejestry czynności przetwarzania danych, a także umożliwia łatwe monitorowanie incydentów wymagane przez RODO.

Space4GDPR to nie tylko prosty i intuicyjny panel do zarządzania danymi i rejestrami wymaganymi przez RODO, ale również gwarancja bezpieczeństwa.

Zamów
Funkcjonalności / Moduły
do zarządzania RODO
SPACE 4 GDPR
S4GDPR
PLATINUM
S4GDPR
GOLD
S4GDPR
SILVER
S4GDPR
 
S4GDPR
MODUŁ PIA/DPIA
Moduł dla Zasady Rozliczalności
(w tym m. in. lista kontrolna RODO)
Moduł Upoważnienia do Przetwarzania i Szkolenia ODO
(w tym m. in. zarządzanie upoważnieniem i procesem szkoleń)
Moduł Powierzenie Danych Osobowych
(w tym m. in. przez ADO, do podmiotu, w tym poza EOG)
Moduł Rejestr Czynności Przetwarzania
(RCP)
Moduł Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
(RKCP)
Moduł Procesy
(w tym m. in. mapowanie procesów / mapowanie czynności przetwarzania)
Moduł Zbiory Danych Osobowych
(w tym m. in. mapowanie celów, inwentaryzacja i opis zbiorów danych osobowych)
Moduł Ujawnianie Danych Osobowych
(w tym m. in. w tym poza EOG)
Moduł Zarządzanie Ryzykiem PIA oraz DPIA
(w tym m. in. analiza, ocena, szacowanie i zarzadzanie ryzykiem)
Moduł IT
(w tym m. in. Inwentaryzacja software / hardware zgodnie z art. 32 RODO)
Moduł Naruszenia / Incydenty
(w tym m. in. zarzadzanie naruszeniami)
Moduł Prawa Podmiotu Danych
(w tym m. in. realizacja praw osób, których dane dotyczą)
Moduł IOD/DPO
(w tym m. in. analiza powołania, obowiązki, audyty, sprawdzenia)
Moduł Współadministrowanie
(w tym m. in. analiza i wspólne uzgodnienia)
Moduł PBD
(Privacy by Design - uwzględnienie prywatności w fazie projektowania i domyślność danych)
Moduł Retencja Danych
(w tym m. in. usuwanie = zasada czasowości)
Moduł Procedury
(w tym. m. in. wzory procedur, obowiązków informacyjnych, polityki prywatności, polityki cookies, umów powierzenia, listy kontrolne)
Moduł Kodeksy i Certyfikacja
Pozostałe Moduły
(w tym m. in. MDM = Marketing Data Management)
Zamów
Więcej
Zamów
Więcej
Zamów
Więcej
Zamów
Więcej
Zamów
Więcej

Dla kogo platforma SPACE 4 GDPR?

dla Inspektorów Ochrony Danych (DPO) – niezależnie od sektora rynku

dla Administratorów danych, Współadministratorów, Procesorów, Przedstawicieli, Grup Przedsiębiorstw - niezależnie od wielkości organizacji, sektora rynku, powiązań kapitałowych lub organizacyjnych, krajowych, zagranicznych, międzynarodowych

dla poszczególnych działów w organizacji – np. dla HR, Sprzedaż i Marketing, IT, Finanse i Księgowość – zgodnie ze strukturą organizacyjną

dla dedykowanych projektów – czyli zgodnie z art. 25 RODO/GDPR

Które rozwiązanie SPACE 4 GDPR wybrać?

Produkt dostępny jest w rozwiązaniu chmurowym, z możliwością dokonania jednorazowego zakupu lub w wersji licencyjnej, z bieżącym wsparciem technicznym oraz merytorycznym produktu – np. aktualizacja Space 4 GDPR zgodnie ze zmieniającym się otoczeniem prawnym organizacji.

Space 4 GDPR
Jednorazowy zakup

Dostęp do Space 4 GDPR po dokonaniu jednorazowej opłaty

Brak

Brak

Space 4 GDPR
Rozwiązanie licencyjne

Dostęp do Space 4 GDPR po dokonaniu jednorazowej opłaty

Miesięczna opłata licencyjna związana z aktualizacją i bieżącym utrzymaniem Space 4 GDPR – usługi wsparcia technicznego

W ramach licencji dostępne są aktualizacje i modyfikacje związane m. in. ze zmieniającym się otoczeniem organizacji w tym zmiany w przepisach prawa – usługi wsparcia merytorycznego

Press Room

Szacowanie ryzyka ODO! Must have! Must do!

Przeczytaj

„Necessity is the mother of invention” Czyli o tym, jak powstają wielkie projekty.

Przeczytaj

Wywiad z Anną Buczyńską Borowy o tym, jak ważna jest ochrona danych osobowych. Anna Kalata - Minister Pracy i Polityki Społecznej w rozmowie z Anną Buczyńską – Borowy. "Kalata TV Otwarte rozmowy odc. 37"

Zobacz

"Magazyn Ludzi Biznesu" Artykuł "Privacy by Design, czyli bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w biznesie"

Przeczytaj

"Gazeta Bankowa" O konsekwencjach braku wdrożenia ustawowych procedur opowiada Anna Buczyńska Borowy. Artykuł „Dane bez ochrony.” Większość przedsiębiorców obracających danymi osobowymi nie chroni ich w odpowiedni sposób.

Przeczytaj

"Puls Biznesu" Trzy pytania do Anny Buczyńskiej Borowy. Artykuł "Dane osobowe pod specjalną ochroną".

Przeczytaj

Audycja w Radio RDC. Rozmowa z Anną Buczyńską Borowy o prywatności Dzieci i Młodzieży

Posłuchaj

„Privacy By Design” czy „Design Your Privacy”?

Przeczytaj

"ABI EXPERT" Artykuł na temat Współadministratorach i procesie współadministrowania.

Przeczytaj