FAQ

Frequently Asked Questions

01

Czy platforma ,,Space4GDPR" spełnia wymogi z RODO/GDPR?

Tak, bowiem pozostając w zgodności z zasadą rzetelności i rozliczalności na gruncie RODO/GDPR, przygotowując dla Państwa nasze rozwiązanie dokonaliśmy oceny skutków dla ochrony prywatności (PIA) oraz dokonaliśmy analizy uwzględnienia przydatności w fazie projektowania. Szczegółowe informacje umieszczone zostały w specyfikacji platformy ”SPACE 4 GDPR”, która udostępniana jest wraz z wersją demonstracyjną platformy. Dla naszego projektu będziemy również starali się o uzyskanie Certyfikatu w zakresie ODO.
02

Czy platforma „Space4GDPR” będzie na bierząco aktualizowana, jeśli zmieni się otoczenie prawne organizacji?

Tak, bowiem zdajemy sobie sprawę, iż RODO/GDPR wymaga procesowego podejścia do zarządzania ochrona danych osobowych w organizacji i nasz Zespół na bieżąco będzie aktualizował funkcjonalności w platformie ”SPACE 4 GDPR”.
03

Czy platforma „Space4GDPR” będzie dostępna w rozwiązaniu chmurowym, czy jako produkt na indywidualne serwery?

Nasza platforma jest dostępna zarówno w rozwiązaniu chmurowym jak i produktowym.
04

Czy mała firma też może skorzystać z platformy „Space4GDPR”?

Tak, bowiem nasze rozwiązanie składa się z kilku modułów. Tak zwanych MUST HAVE, czyli rozwiązań, funkcjonalności, które spełniają tzw. minimum na gruncie RODO/GDPR oraz MUST DO, czyli modułów dodatkowych, wynikających z procesów biznesowych danej organizacji. To Państwo decydują o wyborze funkcjonalności w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych.
05

Dla kogo jest platforma „Space4GDPR”?

Platforma ”SPACE 4 GDPR” powstała w wyniku doświadczeń naszych ekspertów i w odpowiedzi na otrzymywane od Państwa zapytania w tym obszarze. Rozwiązanie jest dla Inspektorów Ochrony Danych (DPO) – niezależnie od sektora rynku, dla Administratorów danych, Współadministratorów, Procesorów, Przedstawicieli, Grup Przedsiębiorstw - niezależnie od wielkości organizacji, sektora rynku, powiązań kapitałowych lub organizacyjnych, krajowych, zagranicznych, międzynarodowych, dla poszczególnych działów w organizacji – np. dla HR, Sprzedaż i Marketing, IT, Finanse i Księgowość – zgodnie ze strukturą organizacyjną, dla projektów – czyli zgodnie z art. 25 RODO/GDPR.
06

Co jeszcze, jakie funkcjonalności przewiduje „Space4GDPR”?

Na platformie umieszczone są np. przykładowe, opracowane przez ekspertów wzory dokumentów, polityk dla ochrony danych osobowych, Check Lists – wzory list kontrolnych dot. ODO np. do dokonywania okresowych sprawdzeń zgodności przetwarzania danych z wymogami prawa, oraz ile innych opracowanych wzorów na gruncie RODO/GDPR. Wszystko zależy od modułu, jakim będą Państwo zainteresowani, czyli MUST HAVE lub MUST DO.
07

Czy użytkując „Space4GDPR” można będzie zaprojektować i rozszerzyć platformę o dodatkowe funkcjonalności w obszarze ODO?

Tak. Projektując platformę nasi eksperci wzięli pod uwagę możliwość indywidulalnego dostosowania funkcjonalności do potrzeb organizacji. Wówczas również służymy naszym doradztwem w tym obszarze. Dla przykładu, pytają Państwo o funkcjonalności do tzw. MDM, czyli Marketing Data Management – zarządzanie bazami marketingowymi, czyli budowanie i podnoszenie wartości firmy w przetwarzaniu danych w celach marketingowych. To również wykonujemy na zlecenie naszych Klientów.
08

Czy pomogą Państwo w implementacji „Space4GDPR” w firmie?

To zależy, bowiem decyzja zależy do Państwa. „SPACE 4 GDPR” czasami będzie wymagał pomocy przy implementacji, a czasami nie. Wszystko uzależnione jest od wielkości organizacji, modelu działania organizacji, od zakresu funkcjonalności, jaką Państwo wybiorą dla swoich procesów ODO. Natomiast odpowiedź brzmi, tak – wspieramy implementacje.
09

Czy pomogą Państwo w kompleksowym przygotowaniu firmy do wymogów RODO/GDPR w firmie?

Tak. Nasze usługi to nie tylko platforma „SPACE 4 GDPR”. W zależności od Państwa potrzeb, „SPACE 4 GDPR” traktujemy także narzędzie do skutecznej implementacji i do późniejszego zarządzania procesami ochrony danych osobowych. W platformie dostępne są również Check List, czyli listy kontrolne podpowiadające m. in., jaki plan działania przyjąć przy wdrożeniu RODO/GDPR. To również jest wstępem dla zasady rozliczalności. Nasze usługi w zakresie ODO są bardzo szerokie.
10

Czy jeśli aplikacja zostanie zakupiona w chmurze to możliwe jest, by po jakimś czasie przenieść ją na mój serwer lub odwrotnie?

Tak, takie rozwiązanie zostało przewidziane. Istnieje możliwość przeniesienia aplikacji z rozwiązania chmurowego na indywidualny serwer oraz odwrotnie.
11

Jakie warunki techniczne muszą być spełnione, aby móc zainstalować aplikację na serwerze?

Zanim aplikacja zostanie zainstalowana na serwerze indywidualnym, weryfikowane są warunki techniczne. W przypadku dokonania wyboru i instalacji Space4GDPR na własnej infrastrukturze IT prosimy o kontakt indywidualny.
12

Co oferuje wsparcie techniczne w ramach opłaty licencyjnej?

W ramach licencji dostępne są techniczne, funkcjonalne aktualizacje i modyfikacje związane m. in. ze zmieniającym się otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, w tym zmiany w przepisach prawa oraz usługi m.in. wsparcia merytorycznego. Zakres uzależniony jest od Państwa indywidualnych potrzeb.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?

Odezwij się do nas chętnie Ci pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości.